آبگرمکن – آب شیرین کن خورشیدی در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری

آبگرمکن – آب شیرین کن خورشیدی در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری

آبگرمکن – آب شیرین کن خورشیدی در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

شرکت فن آوران انرژی های سبز ( آویسا ) در نحستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری (ICS 2017) که در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان در تاریخ 13 الی 15 مرداد ماه برگذار شد با محصول جدید خود، دستگاه آبگرمکن – آبشیرین کن خورشیدی شرکت کرد.

این محصول جدید با ویزگی های خاص خود آماده ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

avisasolar-news-4-2
avisasolar-news-4-3

تماس بگیرید