انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

انواع ایجاد جریان در آبگرمکن های خورشیدی 

آبگرمکن های خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان به دو دسته تقسیم بندی می شوند :

1- بدون پمپ یا جریان ترموسیفون

2- پمپ دار یا جریان اجباری

 

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان01  انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان02
 آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون  آبگرمکن خورشیدی جریان اجباری

 

 آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء ترموسیفون

 

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان03 انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان04
عملکرد جریان مستقیم  آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون

 

 آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء جریان اجباری ( پمپ دار )

 

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان05 انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان06
آبگرمکن خورشیدی جریان اجباری نصب آبگرمکن خورشیدی جریان اجباری

 


 

تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع سیستم جریان در آبگرمکن خورشیدی

* امکان استفاده در سیستم های بزرگ و مصرف آب بالا
* تلفات حرارتی کمتر از مخزن ذخیره ( به علت نصب در فضای داخلی )
* بار مرده کمتر در پشت بام ( به علت عدم نصب مخزن در پشت بام )
* بهبود نمای ظاهری ( محدودیت های نصب ترموسیفون در نمای شهری در برخی کشورها )
* امکان ساده تر ترکیب سیستم با منابع دیگر گرمایشی مثل موتورخانه، پکیج و …


 

انواع آبگرمکن های خورشیدی حرارتی نصب شده در جهان تا پایان سال 2013

 

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع ایجاد جریان07

 


 

تماس بگیرید