انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

انواع نوع تماس در آبگرمکن های خورشیدی 

آبگرمکن های خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال به دو دسته تقسیم بندی می شوند :

1- آبگرمکن های خورشیدی جریان مستقیم ( باز ) :

در این نوع آبگرمکن های خورشیدی مایع گرم شونده ( آب ) به صورت مستقیم انرژی ( حرارت ) خود را از جاذب انرژی تزریق ژل خورشیدی ( شیشه های وکیوم تیوپ ) دریافت می کند .

2- آبگرمکن های خورشیدی جریان غیر مستقیم ( بسته )

در این نوع از آبگرمکن های خورشیدی مایع یا آب درون مخزن حرارت ( انرژی گرمایی ) خود را مستقیما از شیشه های جذب انرژی خورشیدی ( شیشه های وکیوم تیوپ ) دریافت کرده و سپس به مایع ( آب ) که درون لوله مسی که یا داخل مخزن تعبیه شده یا درون شیشه ها جاذب که بستگی به مدل آبگرمکن خورشیدی دارد ، منتقل میکند.

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال1 انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال2
جریان مستقیم جریان غیر مستقیم

 

انواع آبگرمکن های خورشیدی جریان مستقیم :

این نوع آبگرمکن های خورشیدی دارای مدل های متداول هستند مانند :

آبگرمکن های خورشیدی فلوتردار ، هوشمند ، پروانه ای

انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال3 انواع آبگرمکن ها خورشیدی بر حسب نوع تماس بین دو سیال4
آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون آبگرمکن خورشیدی پروانه ای

انواع آبگرمکن خورشیدی ترمو سیفون  (جریان مستقیم)

آبگرمکن های خورشیدی فلوتردار :

در این نوع آبگرمکن های خورشیدی یک مخزن فلوتر که دارای یک شناور است بر روی آن تعبیه شده است که با برداشت آبگرم از مخزن اصلی آبگرمکن خورشیدی ، سطح آب در مخزن فلوتر تزریق بوتاکس چایین رفته و شناور اجازه ورود آب سرد را به مخزن آبگرمکن خورشیدی می دهد و در نتیجه با برداشت آب از آبگرمکن خورشیدی ، مخزن اصلی آبگیری می شود.

مخزن فلوتر آبگرمکن خورشیدی فارسی مخزن هوشمند آبگرمکن خورشیدی فارسی
آبگرمکن خورشیدی فلوتردار آبگرمکن خورشیدی هوشمند

 آبگرمکن خورشیدی هوشمند :

این نوع آبگرمکن خورشیدی دارای کنترل پنل هوشمند است که با داشتن یک سنسور دما و سطح و شیر برقی در ورود آب سرد به مخزن آبگرمکن خورشیدی تمام مراحل آبگیری و گرمایش به صورت هوشمند و با برنامه ریزی انجام میگیرد.


 

تصمیم گیری در خصوص انتخاب انواع آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون ( جریان مستقیم )

* امکان استفاده از سیستم کنترل مرکزی به دلیل نیاز به آشنایی نسبی به عملکرد و طرز کار با کنترل مرکزی
* نوع کاربری آبگرمکن خورشیدی ( اماکن عمومی ، خصوصی و … )
* میزان مصرف آبگرم ( مثلا نیاز به موازی کردن آبگرمکن ها باشد یا نه )
* در ساختمان های مسکونی شهری پیشنهاد شرکت آویسا استفاده از سیستم هوشمند می باشد

 


آبگرمکن خورشیدی پروانه ای ( جریان مستقیم )

آبگرمکن خورشیدی پروانه ای 01 آبگرمکن خورشیدی پروانه ای 01

این نوع آبگرمکن های خورشیدی جهت پروژه ها با حجم مصرف آبگرم بهداشتی بالا تر از 1500 لیتر در روز توسط واحد طراحی شرکت آویسا ، محاسبه و طراحی می شود.

 


انواع آبگرمکن خورشیدی جریان غیر مستقیم

4مدل عمده :

آبگرمکن خورشیدی هیت پایپ 01 آبگرمکن خورشیدی کویل دار 01
آبگرمکن خورشیدی هیت پایپ آبگرمکن خورشیدی کویل دار
آبگرمکن خورشیدی یو پایپ 01 آبگرمکن خورشیدی هیت پایپ 02
آبگرمکن خورشیدی U-PIPE آبگرمکن خورشیدی Direct Flow

تماس بگیرید