اهمیت انرژی خورشیدی

اهمیت انرژی خورشیدی

اهمیت انرژی خورشیدی 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

مقایسه کشور ایران و ترکیه در بهره گیری از انرژی خورشیدی در بخش آبگرمکن خورشیدی 

                                                                               

 (Direct Normal Irradiation Iran   (DNI  (Direct Normal Irradiation Turkey (DNI  
 تابش عادی مستقیم  ایران    تابش عادی مستقیم ترکیه
 اهمیت انرژی خورشیدی آبگرمکن خورشیدی 01  اهمیت انرژی خورشیدی آبگرمکن خورشیدی 02

 

 

 

با توجه به دو عکس بالا برای کشور ایران و ترکیه می توان پارامترهای زیر را مورد بررسی قرار داد :

مساحت کشور ایران : 1.65 میلیون کیلومتر مربع
مساحت کشور ترکیه : 0/78 میلیون کیلومتر مربع

جمعیت ایران : 74 میلیون نفر
جمعیت ترکیه : بیش از 70 میلیون نفر

متوسط تابش سالیانه در ایران : در حدود  2200 کیلو وات ساعت بر متر مربع
متوسط تابش سالیانه در ترکیه  : در حدود 1400 کیلو وات ساعت بر متر مربع

کلکتور خورشیدی نصب شده درایران : در حدود 130 هزار متر مربع کلکتور
کلکتور خورشیدی نصب شده در ترکیه: در حدود 18 میلیون متر مربع کلکتور (تقریبا 140 برابر ایران)

نتیجه : با توجه به شدت تابش بیشتر در ایران نسبت به ترکیه ولی کل کلکتورهای نصب شده در ایران از 1% کل کلکتورهای نصب شده در ترکیه کمتر است.

ایران با آنکه یکی از کشورهای نفت خیز جهان و دارای منابع عظیم گاز طبیعی است، اما به دلیل شدت تابش خورشید در بیشتر نقاط می تواند با بهره مندی از انرژی خورشیدی، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت های فسیلی داشته باشد. فناوری نه چندان پیچیده ، کاهش آلودگی هوا و محیط زیست و از همه مهمتر کاهش مصرف سوختهای فسیلی برای آینده یا امکان صادرات و فراورش و تبدیل آنها به مواد پتروشیمی، از دلایل لزوم استفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر و به ویژه انرژی خورشیدی در کشورمان است. با افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر،کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به استفاده از انرژیهای جانشین جدی تر بیندیشند و این نگرش در دهه اخیر در ایران نیز، وسعت بیشتری یافته است. کشور ما با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان به شمار می رود و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و پراکندگی روستایی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تماس بگیرید