بازدید آقای مهندس فیروزی

بازدید آقای مهندس فیروزی

بازدید آقای مهندس فیروزی 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

روز دوشنبه 1395/06/01 طی هماهنگی بعمل آمده جناب آقای مهندس فیروزی معاون محترم ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر نهاد ریاست جمهوری به همراه سرکار خانم دکتر نوبختی مسئول بخش انرژی های خورشیدی از خط تولید و محصولات شرکت آویسا بازدید بعمل آوردند.

تماس بگیرید