بازدید آقای مهندس محمدی از آبگرمکن های خورشیدی

بازدید آقای مهندس محمدی از آبگرمکن های خورشیدی

بازدید آقای مهندس محمدی از آبگرمکن های خورشیدی 900 675 امیر پرویز تراکمه زاد

آقای مهندس محمدی فشارکی مدیریت نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان در روز چهار شنبه 1395/12/18 به همراه همکاران محترمشان از کارخانه شرکت فن آوران انرژی های سبز بازدید بعمل آوردند و با خط تولید و انواع آبگرمکن های خورشیدی تولیدی این شرکت آشنا شدند .

تماس بگیرید