بازدید فرماندار محترم مسجد سلیمان از آبگرمکن های خورشیدی

بازدید فرماندار محترم مسجد سلیمان از آبگرمکن های خورشیدی

بازدید فرماندار محترم مسجد سلیمان از آبگرمکن های خورشیدی 560 420 ملیکا حسینی

بازدید فرماندار ، رئیس اداره منابع طبیعی و سایر مسئولین ادارات دولتی شهرستان مسجدسلیمان از نصب آبگرمکن های خورشیدی روستای مراد آباد مسجد سلیمان که مجری آن اداره منابع طبیعی شهرستان مسجد سلیمان بوده است.

avisasolar-news-10-1