بازدید مدیر عامل محترم شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان

بازدید مدیر عامل محترم شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان

بازدید مدیر عامل محترم شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

روز چهارشنبه 1395/05/27 طی هماهنگی بعمل آمده آقای مهندس صادقیان به همراه معاونت های مختلف شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان از خط تولید و محصولات شرکت آویسا بازدید بعمل آوردند.

تماس بگیرید