بازدید مسئولین آب و فاصلاب شهری استان اصفهان از شرکت آویسا

بازدید مسئولین آب و فاصلاب شهری استان اصفهان از شرکت آویسا

بازدید مسئولین آب و فاصلاب شهری استان اصفهان از شرکت آویسا 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

با توجه به برنامه های ادارات دولتی پیرامون کاهش مصرف انرژی های فسیلی و به وجود آوردن ساختمان های سبز، آقای مهندس غلامی و آقای مهندس مصطفوی معاونت بهره برداری و معاونت انرژی به همراه کارشناسان بخش انرژی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان  روز یک شنبه ( 1396/07/16 ) ، از کارخانه شرکت فن آوران انرژی های سبز ( آویسا ) بازدید بعمل آوردند و با انواع آبگرمکن های خورشیدی تولیدی مجموعه آویسا آشنا شدند.

avisasolar-news-2-3
avisasolar-news-2-2

تماس بگیرید