بازدید کارشناسان اداره گاز استان اصفهان

بازدید کارشناسان اداره گاز استان اصفهان

بازدید کارشناسان اداره گاز استان اصفهان 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

در تاریخ 1395/07/06 (سه شنبه) طی هماهنگی بعمل آمده اداره گاز استان اصفهان با شرکت فن آوران انرژی های سبز ، مسئولین و متخصصین این اداره از خط تولید و محصولات شرکت آویسا بازدید بعمل آوردند.

avisasolar-news-12-2
avisasolar-news-12-1

تماس بگیرید