بازدید کارشناس شرکت پخش کشور از کارخانه آویسا و آبگرمکن های خورشیدی

بازدید کارشناس شرکت پخش کشور از کارخانه آویسا و آبگرمکن های خورشیدی

بازدید کارشناس شرکت پخش کشور از کارخانه آویسا و آبگرمکن های خورشیدی 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

طی هماهنگی بعمل آمده با شرکت فن آوران انرژی های سبز  در تاریخ چهار شنبه  1395/07/14 ،  کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور از خط تولید و محصولات شرکت آویسا بازدید بعمل آوردند.

avisasolar-news-9-1

تماس بگیرید