برگزاری همایش نمایندگان شرکت در سال 1396

برگزاری همایش نمایندگان شرکت در سال 1396

برگزاری همایش نمایندگان شرکت در سال 1396 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

چهارمین همایش سالانه نمایندگان شرکت فن آوران انرژی های سبز پیرامون آبگرمکن های خورشیدی با حضور کلیه نمایندگان شرکت  آویسا در محل کارخانه در تاریخ 1396/03/04 برگزار گردید.

تماس بگیرید