برگزاری کلاس آموزش آبگرمکن های خورشیدی جهت کارشناسان دادگستری اصفهان

برگزاری کلاس آموزش آبگرمکن های خورشیدی جهت کارشناسان دادگستری اصفهان

برگزاری کلاس آموزش آبگرمکن های خورشیدی جهت کارشناسان دادگستری اصفهان 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

در تاریخ شنبه  1395/09/20 طی هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای مهندس سرور رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان  گاوصندوق نیکا و مهندس بابازاده مدیر عامل شرکت فن آوران انرژی های سبز (آویسا) ، یک دوره نصف روزه با حضور مهندسان و کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان جهت آموزش و آشنایی آبگرمکن های خورشیدی برگزار شد.

تماس بگیرید