برگزاری کلاس كشوری آموزش آبگرمکن خورشیدی جهت دبیران آموزش و پروش

برگزاری کلاس كشوری آموزش آبگرمکن خورشیدی جهت دبیران آموزش و پروش

برگزاری کلاس كشوری آموزش آبگرمکن خورشیدی جهت دبیران آموزش و پروش 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

در تاریخ شنبه 1395/10/11 طی هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای دکتر یزدانی و مدير عامل شركت آويسا یک دوره كلاس آموزشي در هنرستان ابوذر اصفهان با حضور دبیران آموزش و پرورش کل کشور توسط واحد فني مهندسي شركت جهت آموزش و آشنایی آبگرمکن های خورشیدی برگزار گرديد

تماس بگیرید