حضور در دومین نمایشگاه توانمندی عشایر و روستائیان 1395

حضور در دومین نمایشگاه توانمندی عشایر و روستائیان 1395

حضور در دومین نمایشگاه توانمندی عشایر و روستائیان 1395 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

دومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر  کشور  با رویکرد تبیین نقش روستائیان و عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با حضور شرکت فن آوران انرژی های سبز (آویسا) و با توجه به طرح کشوری با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه فروش آبگرمکن های خورشیدی در روستاهای سراسر ایران، در تاریخ 15 الی 18 دی ماه 1395 در محل نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار گردید.

 نمایشگاه عشایر 95 آبگرمکن خورشیدی پوستر نمایشگاه عشایر 95 آبگرمکن خورشیدی

 

 

تماس بگیرید