آبگرمکن های خورشیدی که در شرکت آویسا تولید میگردند، شامل 4 دسه بندی هستند. 1) فلوتری 2) هوشمند 3) پروانه ای 4) تحت فشار یا کویلی. در بین این دسته بندی آبگرمکن های فلوتری و هوشمند در لیتراژ 100 – 150 – 200 – 250 – 300 لیتر طراحی و تولید میگردند.
بله با استفاده از آبگرمکن های پروانه ای امکان تامین آب گرم در لیتراژهای بالای 1500 لیتر وجود دارد.
در صورتیکه خورشید یک درجه ای معادل 26 درجه برای ما داشته باشد، خروجی می تواند تا نقطه جوش در ساعت 12 ظهر برسد.
در شرایط آفتابی بله و همینطور با وجود نور خورشید به نقطه جوش هم میرسد. با توجه به اینکه زمان تابش خورشید در زمستان کوتاه ولی خیلی تیز است.
در روزهای برفی اگر یک روز قبل شرایط مناسب باشد، می تواند آب جوش را در خود ذخیره داشته باشد و در روزهای برفی، بارانی و یا ابری مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر آب جوش آبگرمکن در روز قبل بصورت کامل مورد استفاده قرار گرفته باشد، از مکمل برقی بصورت پشتیبان استفاه می نماییم. که یک گرم کن تحت عنوان گرم کن پشتیبان در آبگرمکن ها تعبیه می شود که در روزهای برفی و در زمان های پر مصرف در صورت نیاز از آن میتوان استفاده نمود.