نمایندگان آویسا در کشور ایران

نمایندگان آویسا در کشور ایران
نماینده استان چهار محال بختیاری نماینده استان خراسان نماینده استان قزوین نماینده استان یزد نماینده استان مرکزی نماینده استان زنجان نماینده استان فارس نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد نماینده استان کرمان نماینده استان اصفهان نماینده استان آذر بایجان غربی نماینده استان تهران نماینده استان همدان نماینده استان کردستان نماینده استان گیلان نماینده استان سیستان و بلوچستان نماینده استان لرستان

نماینده استان چهار محال بختیاری

شهر: شهرکرد

رسول مطلبی چالش پری

تماس: 9036594200

و

3833350476

-------------------------

آقای مطلبی

تماس: 9036594200

نماینده استان خراسان

حسین میانبندی

شهر: نیشابور

شماره تماس: 9153523155

نماینده استان قزوین

شهر: قزوین

حسین مظفری

تماس: 9124824274 و 2833622252

نماینده استان یزد

شهر: یزد

مجید حاجی صفری

تماس: 9133528429

نماینده استان مرکزی

شهر: اراک

یاسر مزرعه فراهانی

تماس: 9188600465 و 8632262997

------------------------------------

فراهانی

تماس: 9187676159

نماینده استان زنجان

شهر: زنجان

محمد مهاجری

تماس: 9126415369

نماینده استان فارس

شهر: شیراز

محمد دهقان فارسی

تماس: 9178297283

نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد

شهر: یاسوج

وحید پاکباز

تماس: 9171437816

نماینده استان کرمان

شهر: کرمان

شرکت زیتون انرژی پارس

تماس: 9131969565

-------------------

شهر: بم

آقای عارفی

تماس: 9301336820

نماینده استان اصفهان

شهر: شهرضا
سید حسام مدنی
تماس: 9132223581

--------------------------

شهر: نجف آباد
مرتضی شکرالهی
9138931706

نماینده استان آذر بایجان غربی

شهر: سردشت

صلاح الدین درویش ایین

تماس: 9146026900

نماینده استان تهران

شهر: تهران

شرکت تامین دلارام بسامد

تماس: 2632754660

------------------------------

آقای احمدزاده

تماس: 9121218667

------------------------------

شرکت هورایش

تماس: 9906186237

نماینده استان همدان

شهر: همدان

حسین قائمی

تماس: 9358330163 و 9181110744

نماینده استان کردستان

شهر: مریوان

شرکت آبیار دشت سارال کردستان

تماس: 9187841223

نماینده استان گیلان

یوسف میرزایی

تماس: 9131282573

نماینده استان سیستان و بلوچستان

شهر: زابل

اقای سردشتی

تماس: 09375058289

--------------------

شهر: زاهدان

آقای حسینی

تماس: 9155620910

نماینده استان لرستان

شهر: خرم آباد

آقای بیرانوند

تماس: 9166633397