کاربرد اصلی انرژی خورشید در تولید حرارت

کاربرد اصلی انرژی خورشید در تولید حرارت

کاربرد اصلی انرژی خورشید در تولید حرارت 560 420 امیر پرویز تراکمه زاد

کاربرد اصلی انرژی خورشید در تولید حرارت

امروزه با پیشرفت علم و گسترش انرژی های جدید، نگرانی انسان در نگه داری از طبیعت پیرامون خود دوچندان شده. استفاده از منابع تجدید ناپذیر و سوخت های آلوده کننده محیط زیست لیزر موهای زائد از مشکلات جدی بشر امروز است. برای حل مشکل باید به دنبال انرژی های جدید و جایگزین باشیم، از آن جمله استفاده از انرژی ارزان و در دسترس خورشید است. انرژی خورشید به راحتی قابل ذخیره است. انرژی خورشیدی عظیم ترین منبع انرژی در جهان می باشد. این انرژی پاک، ارزان و بی پایان بوده و در تمام مناطق هایپوتراپی کشورمان و جهان قابل مصرف می باشد.

از انرژی خورشید می توان به دو منظور اصلی استفاده نمود ابتدا تولید الکتریسیته (برق) و یا تولید حرارت توسط آبگرمکن های خورشیدی که ما در این مبحث به استفاده انرژی خورشید در تولید حرارت در آبگرمکن های خورشیدی اشاره می کنیم.

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 01


روند رو به­ رشد استفاده از آبگرمکن ­های خورشیدی (Solar water heater) در دنیا :

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 02 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 03
نصب شده در جهان نصب شده در اروپا

 

آمارها حاکی از آن است که اقتصادهای در حال توسعه پا­به­ پای کشورهای توسعه یافته در حال گسترش استفاده از فناوری آبگرمکن­ های خورشیدی هستند تا بتوانند مصرف سوخت‌های فسیلی را متوقف کنند. چین، آمریکا، آلمان، ترکیه، برزیل، هند و ژاپن در استفاده از انواع این آبگرمکن­ ها خورشیدی پیشرو هستند.


کاربرد آبگرمکن های خورشیدی در روستاهای ایران

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 04 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 05 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 06

product icon journal us 300x240 نصب آبگرمکن خورشیدی در روستا های خراسان جنوبی


نمایی از آبگرمکن های خورشیدی بر بام ساختمان ها در چین

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 07

 


گسترش استفاده از آبگرمکن خورشیدی در شهرهای ایران

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 08 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 09 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 10

آشنایی با کلکتورها و آبگرمکن های خورشیدی

دسته بندی بر حسب نوع کلکتور

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 11 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 12
کلکتور لوله خلاء کلکتور صفحه تخت

دسته بندی آبگرمکن های خورشیدی بر حسب نوع کلکتور

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 13 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 14
آبگرمکن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء آبگرمکن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

آبگرمکن های خورشیدی لوله خلاء (Solar vacuum tubeُ)

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 15


نحوه ایجاد جریان در آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 16

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 16


اجژاء اصلی در آبگرمکن های خورشیدی لوله خلاء یا وکیوم تیوپ (vacuum tube)

1- شیشه های خلاء (جاذب های انرژی خورشیدی)

2- مخزن دو جداره عایق حرارتی جهت نگهداری آب گرم بهداشتی

3- لوله های ورود و خروج

4- پایه نگهدارنده


شیشه های لوله خلاء در آبگرمکن های خورشیدی

مهمترین اصل در آبگرمکن های خورشیدی کلکتور و چگونگی جذب انرژی خورشید در آن است که در آبگرمکن های خورشیدی لوله خلاء این وظیفه بر عهده شیشه های دو جداره خلاء می باشد.

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 17

 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 18  کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 19

نحوه اطمینان از برقراری خلاء در کلکتور آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء 

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 20


نمایش محل اتصال شیشه های خلاء به مخزن آبگرمکن خورشیدی

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 21

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 22

 


 مزیت اصلی شیشه های خلاء در آبگرمکن های خورشیدی نسبت به کلکتور صفحه تخت

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 23 کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 24

کاربرد انرژی خورشیدیآبگرمکن خورشیدی 25

تماس بگیرید