فریدن – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای غرغن

پروژه : فریدن – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای غرغن

کارفرما :

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

avisa-solar-projects-fereydan01

تماس بگیرید