قزوین – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای اسطلبر

پروژه : قزوین – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای اسطلبر

کارفرما :

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

تماس بگیرید