نیشابور – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای قالیباف

پروژه : نیشابور – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای قالیباف

کارفرما :

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

avisa-solar-projects-ghalibaf01

تماس بگیرید