یزد – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای حاج آباداردکان

پروژه : یزد – نصب آبگرمکن خورشیدی در روستای حاج آباداردکان

کارفرما :

سال اجرا :

ظرفیت مخزن :

avisa-solar-projects-hajabadarkan01

تماس بگیرید