استفاده از این محصول بیشتر جهت مراکز عمومی مثل پادگانها ،حمام عمومی سرویس بهداشتی پارکها و . . . که نیاز به تامین آبگرم پیوسته وجود دارد پیشنهاد میگردد . در این مدل آب سرد وارد مخزن فلوتر (مخزن بالای مخزن اصلی ) شده به هنگام استفاده آب گرم شناور فلوتر باز شده وآب سرد جایگزین آب گرم می گردد .

با توجه به اینکه عملکرد این سیستم بصورت مکانیکی است این محصول به راحتی قادر به فعالیت در مراکز فاقد برق می باشد. لازم به ذکر است تعداد زیادی از این محصول در سطح بوستان های کشور نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محصولات آبگرمکن خورشیدی فلوتردار 01

 

عملکرد آبگرمکن خورشیدی :

محصولات آبگرمکن خورشیدی فلوتردار عملکرد

 

جدول مشخصات فنی محصول:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “solar water heater floating”

Your email address will not be published. Required fields are marked *