1- انواع آبگرمکن های خورشیدی آویسا و ظرفیت های آن را نام ببرید؟

Category: سوالات متداول
آبگرمکن های خورشیدی که در شرکت آویسا تولید میگردند، شامل 4 دسه بندی هستند. 1) فلوتری 2) هوشمند 3) پروانه ای 4) تحت فشار یا کویلی. در بین این دسته بندی آبگرمکن های فلوتری و هوشمند در لیتراژ 100 – 150 – 200 – 250 – 300 لیتر طراحی و تولید میگردند.