4- آیا آبگرمکن های خورشیدی در فصل سرما مثل زمستان هم عملکرد خوبی دارند؟