5- چه تدابیری در آبگرمکن های خورشیدی آویسا برای روزهای برفی، بارانی و ابری اندیشیده شده است؟

Category: سوالات متداول
در روزهای برفی اگر یک روز قبل شرایط مناسب باشد، می تواند آب جوش را در خود ذخیره داشته باشد و در روزهای برفی، بارانی و یا ابری مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر آب جوش آبگرمکن در روز قبل بصورت کامل مورد استفاده قرار گرفته باشد، از مکمل برقی بصورت پشتیبان استفاه می نماییم. که یک گرم کن تحت عنوان گرم کن پشتیبان در آبگرمکن ها تعبیه می شود که در روزهای برفی و در زمان های پر مصرف در صورت نیاز از آن میتوان استفاده نمود.