آبگرمکن های خورشیدی آویسا سولار
قبلی
بعدی
0 +
فروش دستگاه آبگرمکن خورشیدی
0 +
سفارش توسط مشتری
0
پروژه های صادراتی
0
ثبت اختراع

انواع آبگرمکن های خورشیدی آویسا

آبگرمکن های خانگی

انواع آبگرمکن های خانگی شامل مدل های فلوتری، هوشمند و تحت فشار

آبگرمکن های صنعتی

انواع آبگرمکن های صنعتی شامل مدل پروانه‌ای و انواع مدل‌های دیگر

قطعات

انواع قطعات آبگرمکن های خورشیدی شامل مخزن، فلوتر، کویل، لوله خلاء

آبگرمکن های خورشیدی آویسا

گرمای خورشید به جای گرمای درختان زاگرس، در روستاهای حاشیه ای جنگل های زاگرس مرکزی در چهار محال و بختیاری، آبگرمکن های خورشیدی نصب می شود. سالانه از نابودی 800 تن چوب جنگلی جلوگیری شود.

آبگرمکن های خورشیدی آویسا

جلب اعتماد برترین ها، حاصل تلاش شبانه روزی ما