شرکت فناوران انرژی‌های سبز آویسا
تولید کننده انواع آبگرمکن های خورشیدی
Previous
Next
0
تعداد پروژه داخلی
0
تعداد پروژه خارجی
0
تولیدات

آبگرمکن های خانگی

انواع آبگرمکن های خانگی شامل مدل های فلوتری، هوشمند و تحت فشار

آبگرمکن های صنعتی

انواع آبگرمکن های صنعتی شامل مدل پروانه‌ای و انواع مدل‌های دیگر

قطعات

انواع قطعات آبگرمکن های خورشیدی شامل مخزن، فلوتر، کویل، لوله خلاء

آبگرمکن های خورشیدی آویسا

گرمای خورشید به جای گرمای درختان زاگرس، در روستاهای حاشیه ای جنگل های زاگرس مرکزی در چهار محال و بختیاری، آبگرمکن های خورشیدی نصب می شود. سالانه از نابودی 800 تن چوب جنگلی جلوگیری شود.

جلب اعتماد برترین ها، حاصل تلاش شبانه روزی ماست